1989

Menighetsforstander i midten, Alfred Andersen (med hatt)

Utbygging år 2007

Bedehuset år 1966

Kirkebyggets historie

Det tidligere bedehus ble oppført i 1951-52 etter tegninger datert mars 1949 av Kirsten Sjøgren-Erichsen. Tidliger hadde det stått et bedehus bygget i 1914. Nytt bedehus ble etter krigen oppført på tomten etter det gamle bedehus.

I 1984 mottok menigheten en testamentgave etter Leif Roar Aslaksen. Gaven var på kr. 691 972,-. Gaven hadde som klausul at midlene skulle nyttes til kapell eller menighetshus i Rafsbotn.

Eiendommen "Fredly" ble 23.12.1988 med påstående bygning skjøtet over fra Rafsbotn læstadianske menighet til Alta menighet ved menighetsrådet. Skjøtet inneholder en bestemmelse om at tidligere eier skal kunne bruke det fremtidige kapell vederlagsfritt etter avtale med soknepresten.

Det tidligere bedehuset var godkjent som dåpslokale ved Biskopens brev 27. april 1951.